• Mirna pot 4, 6310 Izola/Isola
  • medica.natasa@siol.net

Medica Nataša

 
direktor
 
Telefon Pošta

Bojana Zajc

 
referent
 
Telefon Pošta

Tanja Gornjec

 
knjigovodja
 
Telefon Pošta

Barbara Železnik

 
prokurist
 
Telefon Pošta